Integraal Klantbeleid

Media offensief: Verkiezingen Slimste Binnenstad

Om de bewustwording in Nederland te vergroten over een ingrijpende ontwikkeling, de digitalisering van de maatschappij, heb ik het initiatief genomen om de verkiezing Slimste BinnenStad van Nederland te organiseren.

In 2015 voornamelijk gericht op de coalitie akkoorden, opvallend dat verschillende coalitiesamenstellingen ongeveer hetzelfde akkoord hadden, en slimme projecten. Winnaars waren de gemeente Utrecht voor slimste visie en Breda voor het project Robbie de Rat.

 Winnaar publieksprijs: sociale inclusie Universiteit Leiden

In 2016 ging het over de organisatievorm, of men klaar is om cross sectoraal opgaven aan te pakken, en welke projecten al slim opgezet zijn met gebruik van digitale technologieën. Gemeente Zwolle en het project Smart Emmision waren de duidelijke winnaars.

Kijk op www.slimstebinnenstad.nl voor alle projecten waar videoclips voor zijn gemaakt, de uitslag en het juryrapport.